Tệp STL chim ưng

chim ưng tập tin STL miễn phí. 3axis.co có 1 tệp tin chim ưng miễn phí để tải xuống.

Định dạng: stl

Tệp Eagle stl