Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

tập tin stl bút lông

Tệp STL
'tập tin stl bút lông' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 2.4 MB, trong tệp stl trang trí.
Tác giả: yessar
Kích thước tập tin: 2.4 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X